Härom veckan firade Kinas kommunistparti 100 år. De kinesiska hushållen borde också fira. Övergången till statsstyrd marknadsekonomi har blivit en succé i termer av välstånd.

ANNONS

De senaste 20 åren har förmögenhetstillväxten varit fenomenal för kineserna. Inget annat land i historien har uppbådat samma tillväxt i värde i absoluta tal. Det är ju som bekant ett stort land.

18 gånger rikare på 20 år

Enligt engelsk/kinesiska banken HSBC har förmögenheten för hushållen i Kina årligen vuxit med i genomsnitt 15,5 procent, en i alla avseenden fantastisk siffra. Det innebär att hushållen har blivit nästan 18 gånger rikare sedan millennieskiftet. Det kan jämföras med de svenska hushållen som sett sin nettoförmögenhet fördubblats under samma period.

Tredjedel mot Sverige

Trots den här utvecklingen är den kinesiska förmögenheten fortfarande blygsam utslagen på alla 1,3 miljarderna kineser. Enligt HSBC motsvarar det kinesiska hushållets nettoförmögenhet bara en tredjedel jämfört med ett genomsnittligt svenskt hushåll. Men i den här tillväxttakten för kineserna kommer avståndet att krympa.

Kineserna blir allt rikare

Hög sparkvot

En bidragande orsak är naturligtvis den ekonomiska tillväxten i Kina som fortsätter att utvecklas ungefär dubbelt så fort som i västvärlden och Sverige. Detta trots nya handelshinder i såväl USA som Europa.

ANNONS
ANNONS

En annan förklaring är kinesernas sparsamhet. Landets invånare toppar listan på högst sparkvot (procentuell andelen som sparas av nettolönen) i världen.

Inhemsk konsumtion

Det som dock talar för att förmögenhetstillväxten kommer att sakta ned framöver är att det styrande kommunistpartiets målsättning är att öka den inhemska konsumtionen för att hålla uppe tillväxten. Det kommer i så fall ske på bekostnad av sparandet.