Över 10 procents negativ påverkan på årets bruttonationalprodukt, BNP. Det är Världsbankens färska prognos över hur illa Europa har farit av pandemin. Det är den sämsta utvecklingen av alla större länder och regioner i världen. 

ANNONS

Sverige kommer som bekant att, enligt samstämmiga prognoser, att klara sig bättre med en negativ påverkan på BNP runt snittet, det vill säga cirka 7 procent.

Kina är det land som klarar sig bäst enligt Världsbanken, ”endast” -4,9 procents nedgång i BNP. För den andra folkrika nationen, Indien, har det däremot gått sämre. Covid-19 har tryckt ned BNP med hela 9 procent.

För hela världen räknar Världsbanken med att BNP faller med 5,2 procent under 2020. Det är det sämsta utfallet sedan andra världskriget.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>