Det finns anledning att följa realräntans utveckling om man som investerare skall förstå värderingen på börsen. Ju lägre realränta desto högre vinstmultiplar på börsen.

Så ser korrelationen ut enligt en färsk analys från banken SEB. 

Just nu är realräntan (svart kurva) i USA (liksom i Sverige) negativ. Det förklarar varför P/E-talet på världsindex (blå kurva) är rekordhöga 21.

ANNONS
ANNONS

Orsaken till den negativa realräntan är att den nominella räntan har fallit medan inflationsförväntningarna har ökat. Inflationsförväntningarna överstiger i detta nu den nominella räntan.

Stiger den nominella räntan och /eller inflationsförväntningarna faller kan det alltså få till följd att P/E-talet justeras ned med kursnedgång som följd. 

Läs mer från Investerardygnet >>