En populär metod att mäta och bedöma den rådande recessionen är att sätta den i relation till tidigare perioder av svag ekonomisk utveckling. Utgår man från arbetslösheten, och världens största ekonomi (USA), finns det anledning att bli bekymrad. 

ANNONS

Det finns bara en recession i modern tid som uppmätt liknande arbetslöshet. Den tog sin start 1929 och varade i över ett decennium.

Diagrammet nedan visar att det då tog tolv år, från start, tills arbetslösheten var tillbaka på samma nivå som 1929. Vid den senaste recessionen (2007) tog det åtta år innan arbetslösheten återhämtat all nedgång.

Analyshusen räknar med att den nuvarande recessionen blir extremt kortvarig i ett historiskt perspektiv och att den stora arbetslösheten snart är ett minne blott. Så kan det bli, men historien pekar på en mer utdragen återhämtning.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>