Det mesta tyder på att världsekonomin, inklusive den svenska, är på väg in i en lågkonjunktur eller recession. Oavsett vilka kurvor man tittar på går det nedåt. För Sveriges del räcker det med att titta på hur aktiviteten utvecklas för vår största handelspartner Europa.

ANNONS

Industriproduktionen har fallit brant och inköpsindex för tillverkningsindustrin (blå kurva) visar redan på nolltillväxt. För ett exportberoende litet land som Sverige kommer det inte att gå obemärkt förbi.

Källa: IHS Markit, Eurozone PMI Output

27,5 procents börsnedgång vid recession

Frågan är dock hur mycket som redan är diskonterat av detta på aktiemarknaden. Investmentbanken BofA har studerat den historiska effekten av recessioner på börsen.

Under efterkrigstiden har det varit elva recessioner i USA. Den senaste i samband med finanskrisen 2008. I snitt har nedstället på aktiekurserna varit 27,5 procent.

Källa: BofA Global Research, Bloomberg

Kan bli värre den här gången

Spannet har pendlat mellan 10 och 50 procent. De två senaste har faktiskt varit de mest kraftfulla. Stockholmsbörsen har hittills fallit cirka 25 procent. Om de två senaste recessionerna är ett bra riktmärke så återstår 25 procents nedgång.

Det som talar för en repris av finanskrisens nedgång är att förutsättningarna är ganska tuffa inför den här recessionen. Skuldsättningen är hög, inflationen likaså, covid har fortfarande stängd ned delar av ekonomin, räntan är svår att sänka och det är krig i Ukraina.

Börsen ligger 1,5 år före

Men utgår man från det historiska snittet så har börsen redan diskonterat nedgången. I så fall har vi sett det värsta. Det kan tyckas lite tidigt att ropa faran över.

ANNONS
ANNONS

Men aktiemarknaden brukar ligga ungefär 1,5 år före det ekonomiska utfallet. Nästa år lär förmodligen företagsvinsterna falla men det har börsen redan diskonterat.

Läs mer från Investerardygnet: Nya trenden: fyradagarsvecka [Dagens PS]