Trots att kurserna har hoppat upp nästan 30% sedan botten tycks inte de stora globala kapitalförvaltarna ha ändrat sin negativa inställning till börsen och ekonomin.

Enligt en färsk mätning från investmentbanken BofA har den defensiva kantringen i investeringar snarare tilltagit jämfört med förra månadens mätning.

Övervikten, jämfört med historiska snittet, i likvida medel och statsobligationer har ökat. Vidare har förvaltarna fortfarande en övervikt i hälsovårds- och telekomaktier. Cykliska aktier i synnerhet och aktier i allmänhet är underviktade.

ANNONS
ANNONS

Sett till geografier är USA det enda land förvaltarna är överviktade i. När sentimentet vänder är det tydligt vilka kategorier som kommer att få respektive tappa kapital.

Läs mer från Investerardygnet >>