I Sverige finns inga tendenser till ökad inflation – ännu. Inte för EU-länderna heller. Men här och var börjar marknaden diskontera en högre långsiktig inflation. Dit hör Storbritannien.

ANNONS

En femårig brittisk inflationsswap är nu snart uppe på 4 procent, vilket indikerar var inflationen kan ligga om fem år. Det är den högsta nivån på tio år. Här torde dock det svagare pundet vara en av anledningarna, eftersom en svagare valuta gör att importerade varor blir dyrare.

I USA (diagram 2), som är betydligt viktigare för världens finansmarknader, har de långsiktiga inflationsförväntningarna stigit med närmare 1 procentenhet sedan april.

Inflationen är extremt viktig att hålla ögonen på eftersom det är den viktigaste parametern för världens centralbanker. Börjar inflationen stiga blir det svårt att hålla nere styrräntan, eftersom centralbankernas viktigaste uppgift är att värna penningvärdet. En högre ränta slår direkt mot börskurser och andra investeringar, som obligationer och fastigheter, eftersom den relativa avkastningen förändras mellan tillgångsslagen.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>