Konservativa investerare känner sig säkerligen en aning vilsna när de betraktar värderingen på vissa tillväxtbolag på Stockholmsbörsen. Kursraketen Evolution Gaming värderas till exempel till 23 gånger EV/sales (börsvärdet +-skulder i relation till omsättningen).

ANNONS

Det är den högsta EV/sales- multipeln för större bolag på Stockholmsbörsen om man exkluderar fastighets- och forskningsbolag. Multipeln är historiskt hög, men samtidigt en västanfläkt mot vad tillväxtbolag värderas till i USA.

Mjukvaruföretaget Zoom, som tillhandahåller videokonferenser, har fått ett enormt uppsving under pandemin när videomöten har ersatt affärsmöten. Det har också avspeglats sig i värderingen. Med råge. Zooms EV/sales för innevarande år är nu 107. Och då ska man ha i beaktande att bolaget beräknas växa med 27 procent nästa år. Evolution Gaming spås som jämförelse växa med över 30 procent 2021.

På EV/sales – multiplar värderas Zoom nästan dubbelt så högt som närmaste utmanare (se graf nedan). Tesla, som ofta omnämns som en börsbubbla, har en EV/sales på “blygsamma” 10. Adderar man till att Zooms P/E-tal är 200 på nästa års vinst är sannolikt Zoom världens högst värderade rörelsedrivande bolag just nu.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>