Europeiska Centralbanken (ECB) har allt sedan finanskrisen briserade försökt att få fart på den europeiska tillväxten genom låga räntor och stimulanser samtidigt som man försöker rädda havererade banker.

ANNONS

Motorn i återhämtningen skulle vara privatkonsumtionen. Nu visar det sig, vilket banken Nordea åskådliggör i diagrammet nedan, att invånarna i EU höjt sin sparkvot istället för att konsumera mera. Här finns en obehaglig analogi till utvecklingen i Japan.

Den japanska ekonomin hamnade i brygga på 1990-talet när det ”japanska undret” förbyttes i bankkris och hög statsskuld. Medicinen blev bland annat låg ränta och försök att staga upp banksektorn. Japanska konsumenter blev osäkra på framtiden och svarade med att spara mera.

De senaste årens japanska stora stimulanser (Abenomics) har inte ändrat bilden nämnvärt. Tillväxten i ekonomin rör sig kring en procent och BNP är fortfarande lägre än 1995. Det här är något av ett skräckscenario för hela EU.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>