Det har tagit tid men nu är USA:s oljeproduktion på uppgång igen. Och det betyder mycket för oljeprisets utveckling.

ANNONS

2020 var USA världens största oljeproducent. Mycket tack vare den så kallade skifferoljan. USA:s oljeproduktion, och brytningen av skifferoljan i synnerhet, har ansetts vara den främsta anledningen till att oljepriset har hållits nere under de senaste åren. När pandemin kom föll efterfrågan och spotpriset på olja var till och med stundtals negativt. 

Kriget ändrade oljeprisets spelplan

Många skifferproducenter slogs ut. Samtidigt pressades investeringar i olja tillbaka i oljebolagen från investerare som försökte få oljebolagen att mer gå i samklang med kraven från ESG-investerare. Tanken var att mindre fossil produktion i slutändan kunde medföra högre värderingar på bolagen. USA:s oljeproduktion föll med över 30 procent. Men så kom kriget i Ukraina med oljeprisuppgång. Det ändrade hela spelplanen.

Oljeprisets
Källa: Wall Street Journal

Olja är Rysslands akilleshäl

Dels har Biden-administrationen identifierat olja som Rysslands svaga punkt. Ju mer olja som produceras i USA desto lägre oljepris och desto mindre krigskassa i Ryssland. Flera beslut har de senaste månaderna tagits för att underlätta investeringar i olja i USA. Dels har prisuppgången medfört att flera skifferbrytningar tagits i bruk igen. Antalet oljeriggar har ökat. 

Riktningen är upp

Det har tagit tid att komma tillbaka. Men nu stiger produktionen i USA igen. Från botten är ökningen 20 procent. Men fortfarande ligger oljeproduktionen nästan 10 procent under nivån före pandemin. Men riktningen är uppåtgående. Att oljeprisets prognoser på 200 dollar ska infrias känns nu mindre sannolikt. USA är återigen största producenten i världen och kommer sannolikt fortsätta att öka produktionen. Det är inte är så bra för miljön men just nu är kriget i Ukraina viktigare. 

ANNONS
ANNONS

Läs även: Rysk oljeexport ökar – tankfartygen går inte att spåra [Dagens PS]