Det talas allt oftare om en bubbla på aktiemarknaden. Värderingarna är höga och inflödet av pengar stort.

annons
annons

Men tittar man på det globala inflödet till kapitalmarknaden, som investmentbanken BofA gjort, så förefaller det snarare vara en bubbelvarning på obligationsmarknaden.

Dubbelt så stort inflöde till obligationer

Enligt BofA:s statistik har det ackumulerade inflödet till obligationsmarknaden varit motsvarande 20 500 miljarder kronor sedan finanskrisen 2008. Det är mer än dubbelt så mycket som allokerats till aktiemarknaden under samma period.

Visserligen visar flödet till börsen en kraftig uppgång under det senaste halvåret, men avståndet är ändå stort till obligationer. Numera är dessutom tillgångsslagen nästan lika stora.

Ränteuppgång negativ

Det kan tyckas förvånande. Dels ger en stor del av den utestående obligationsstocken en negativ avkastning. Det gäller framför allt för statsobligationer, som svarar för cirka två tredjedelar av värdet, i flera länder. Man får alltså betala för att äga.

Dels har långräntan börjat stiga i flera länder, även i Sverige, vilket reducerar värdet på obligationen. Om det finns en bubbla ligger det närmare till hands att den finns på obligationsmarknaden.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>