Med jämna mellanrum annonseras vilka bolag som ska kastas ut eller in i ett börsindex. Med tanke på den uppsjö som finns av olika börsindex både på global och på lokal nivå så blir det en faslig massa förändringar.

ANNONS

Oomtvistad kursreaktion

Har man i god tid listat ut vilka byten som sker är det lättförtjänta pengar. Kursreaktionen är oomtvistad. Analystjänsten FactSet har studerat effekterna och resultatet framgår av diagrammet nedan.

10 procents vinst

Kursförändringen på mellan 8 och 10 procent var snittet för de bolag som inkluderades eller exkluderades i det amerikanska indexet S&P500 under tiden 1995 till 1999.

Det är i runda slängar en hel årsavkastning och väl värd att agera på.

Börsindex
Källa: Factset

Effekten avtar dock

Men har man inte handlat momentant finns det ingen anledning att agera. Snarare då att göra tvärt om.

Under den följande tio-årsperioden minskar nämligen effekten. Och efter ytterligare tio år är skillnaden i avkastning helt utsuddad.

Med på ett börsindex ger ingen långsiktig effekt

Missar man tillfället och är långsiktig så spelar det alltså ingen roll. Att inkluderas eller exkluderas i ett index ger bara en tillfällig aktiepåverkan.

ANNONS
ANNONS

Det finns inget kursmässigt bevis på att det långsiktigt är vare sig ett styrke- eller svaghetstecken för aktien.

Relaterade artiklar

SEB prognos: Börsen vänder i april. Dagens PS