Den vedertagna synen på räntan är att den ska fortsätta att vara låg under många år framöver. Hög arbetslöshet leder till låga löneökningar, leder till låg inflationen, leder till låg ränta. Men det finns flera ekonomiska kurvor som har fått vissa analytiker och investerare att ifrågasätta den låga räntans uthållighet.

ANNONS

I den första grafen av banken Nordea visas att gapet mellan inflationsförväntningarna och den tio-åriga amerikanska räntan är det högsta på över sju år. Antingen ska inflationsförväntningarna ned eller räntan upp om vedertagna samband fortfarande håller. 

Den andra grafen visar hur kopparpriset förhåller sig till räntan. Kopparpriset brukar kallas dr Koppar eftersom det historiskt varit en bra vägledning för ekonomin. Historiskt har kopparpriset och räntan följts åt.

Så är inte fallet nu. Medan kopparpriset är tillbaka på förra årets nivåer befinner sig räntan fortfarande cirka 1,5 procentenheter lägre jämfört med 2019. Även här krävs att någon av storheterna anpassar sig för att korrelationen ska bestå. Om det är räntan som går upp kommer inte aktiemarknaden att bli glad.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>