Det finns gott om grafer och tabeller som visar på aktiemarknadens för tillfället höga värdering. Men det finns undantag.

ANNONS

Rober Shiller, ekonomiprofessor vid Yale University och mottagare av nobelpriset i ekonomi 2013, visar i grafen nedan att börsens värdering är motiverad. Till och med lite i underkant.

Låg ränta

Shiller har satt ett cykliskt justerat P/E-tal i relation till den rådande räntenivån och jämfört med historien. Den visar (gula pricken) att med den rådande låga räntan är dagens värdering något under trendlinjen. Det finns gott om tillfällen då värderingen varit betydligt mer utmanande.

Flera om

Men det bygger på att räntan bibehålls på nuvarande nivå samt att vinstprognoserna infrias. Det borde i alla fall inte vara något problem kortsiktigt. I USA räknar man med att räntan höjs tidigast nästa år. Beträffande vinstprognoserna har de justerats upp både i Sverige och USA efter de senaste kvartalsrapporterna. Trenden är således uppåt. Shillers beräkningar är i vilket fall som helst för investerare en välkommen kontrast till alla alarmerande utsagor om börsens bubbelvärdering.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>