Investmentbanken Morgan Stanley sällar sig nu till de rådgivare som varnar för att värderingen av mjukvarubolag börjar se riskfylld ut.

ANNONS

Sedan 2013 har mjukvarubolagen handlats på nästan åtta gånger de kommande tolv månadernas försäljning. 

Det är höga multiplar, men inget mot vad det är i dag. EV/sales (börsvärdet justerat för skulder/kassa relativt omsättningen de kommande tolv månaderna) ligger nu på nästan 19 gånger. Det är extremt högt i ett historiskt perspektiv och väsentligt högre än fjolårets nivåer.

Den här globala så kallade multipelexpansionen ligger bakom kursuppgången på de inhemska mjukvarubolagen som Enea och Lime Technology. 

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>