Köp kvalitativa defensiva aktier med hög direktavkastning. Investera helst i aktier med låg relativ värdering som inte tenderar att kursmässigt utvecklas som börsen. Överväg att sälja aktier som stigit kraftigt och se till att aktieportföljen är väldiversifierad.

ANNONS

Så kan råden sammanfattas i ett färskt nyhetsbrev från investmentbanken Morgan Stanleys förmögenhetsförvaltning.

Stökigt andra kvartal

Budskapet är tydligt. Ta ned risken.

Visserligen var rapportperioden rekordstark världen över, smittotalen för covid-19 faller och vaccineringen går som beräknat.

De makroekonomiska signalerna har varit bra i närtid och stimulanserna kommer fortsätta.

Men bankens strateg, Lisa Shalett, förväntar sig att det kan bli stökigt på börsen redan under nästa kvartal.

Höga värderingar

Då kan inflationen bli ett problem. Prisuppgången för råvaror kan hämma vinsttillväxten för börsbolagen.

Det ligger inte i förväntningarna. Likaså kan ränteuppgången medföra att kapitalströmmar går från aktiemarknaden till den mer trygga räntemarknaden.

ANNONS
ANNONS

Det är dock, enligt banken, svårt att hitta någon generell plats att placera pengarna. Värderingarna bedöms just nu av Morgan Stanley som extremt höga i nästan alla tillgångsklasser och geografier.

Investmentbanken Morgan Stanley uppmanar sina kunder att minska risken i portföljen. (Foto: TT)

Läs mer från Investerardygnet >>