När centralbankerna dopar den finansiella marknaden med likviditet sätts marknadskrafterna ur spel och en del märkliga prissättningar uppstår. En sådan torde vara räntan på den italienska tioåriga statsobligationen.

Italien är ett av världens mest skuldsatta länder med en statsskuld motsvarande 160 procent av BNP. När Grekland hade samma nivå på statsskulden var landet på väg att kastas ut ur EMU.

I april var räntan 3,58 procent på den italienska tioåriga statsobligationen. Nu har den fallit till 0,72 procent, vilket är lägre än motsvarande statsobligation i USA som har egen valuta och lägre statsskuld. Det om något torde benämnas värderingsanomali.

italien ränta, grekland ränta, usa ränta

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>