Teoretiskt är ett bolags värdering en diskontering av alla framtida kassaflöden. Nu verkar det dock ha skett ett paradigmskifte i synen på kassaflödet. 

I tider av förändrade redovisningsmetoder har kassaflödet varit det säkraste sättet att bedöma företagens verksamhet. Dessutom har företag som haft en låg värdering av genererat kassaflöde också utvecklats bättre på börsen än högt värderade kassaflöde.

I sammanställningen nedan framgår att överavkastningen sedan 1951 legat på nästan 5 procentenheter per år, vilket ger en väldigt stor överavkastning över tid.

De senaste fem åren har det istället varit företag med högt värderat kassaflöde som utvecklats bättre. Utvecklingen gäller aktier i USA, och har naturligtvis påverkats av de så kallade FAANG-bolagen, men sannolikt är det universellt fenomen.

ANNONS
ANNONS

Som lök på laxen för alla kassaflödesälskare har den nya redovisningsmetoden MIFID16 medfört en inte obetydlig differens mellan det redovisade kassaflödet och det verkliga.

Läs mer från Investerardygnet >>