Såväl Europas som USA:s politiker har fått kritik från västvärldens ekonomer och företagsledare för att de passivt sett på när Kina mutat in viktiga naturtillgångar i tredje världen.

ANNONS

Det största problemet kan bli sällsynta mineraler till elbilsbatterier. Här skulle Kina, om de vill, kunna idka politisk utpressning.

Råvaruländer

Men det är inte bara viktiga naturtillgångarna som Kina lagt vantarna på. Kina har även snärjt viktiga råvaruländer med lån vilket gjort länderna mer eller mindre beroende av Kina. En färsk rapport från Världsbanken visar hur Kina flyttat fram positionerna i såväl Asien, Afrika som Sydamerika.

30% av BNP

Världsbanken har i statistiken satt Kinas utlåning i relation till ländernas BNP. De höga nivåerna överraskar.

För Kongo och Laos står utlåningen från Kina för 30 procent av ländernas BNP. Med Sveriges BNP skulle det motsvara ett lån på 1500 miljarder kronor.

För Kirgizistan, Angola och Zimbabwe motsvarar lånen runt 15 procent av BNP.

Röstar med Kina

Det är knappast någon tillfällighet att det till råvarutunga länder som utlåningen skett. Hur lånevillkoren är beskaffade är inte känt. Man kan bara ana.

Men det lär vara svårt för låneberoende länder att rösta emot Kina i FN eller i andra viktiga organ. Kina har på ett olustigt sätt skaffat sig allierade i viktiga länder i tredje världen som rimligtvis kommer att gynna Kina framför Europa och USA.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>