Att Kina och Indien är på väg att bli de nya ekonomiska supermakterna i världen är de flesta tunga prognosmakare överens om. Detta trots att USA:s president gör vad han kan för att förhala tronskiftet.

annons
annons

Åtminstone vad gäller Kina. Sett i ett historiskt perspektiv är utvecklingen dock bara en tillbakagång till hur det sett ut under merparten av människans moderna tideräkning.

Det visar en 2000-årig graf som Deutsche Bank tagit fram över BNP-utvecklingen för olika världsdelar och länder. Kina och Indien stod tillsammans för över 50 procent av världens BNP fram till 1700-talets mitt.

Indien är det land som har haft den största andelen av världens BNP efter Kristus födelse. En annan kontinent som har tappat under de senaste århundradena är Afrika.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>