Fallet i BNP under andra kvartalet i år har kastat Italien tillbaka till samma ekonomiska välstånd som rådde 1993. Det innebär 28 år bakåt i tiden!  Sveriges tapp tar oss bara tillbaka till första kvartalet 2015, vilket är näst bäst i den sammanställning som investmentbanken BofA har gjort. Bara Sydkorea är bättre.

ANNONS

Men i rättvisans namn saknas en del länder i mätningen. Exempelvis har såväl Finland som Kina klarat sig bättre än Sverige i termer av negativ ekonomisk påverkan. Analysen ger en bild av hur dramatisk nedstängningen har varit i världen.

Men för Sveriges del har det kommit till ett högt pris i antalet döda. Som tabell 2 nedan visar har Sverige den sjätte högsta mortaliteten i världen per capita. Än så länge är väl bäst att tillägga.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>