Avgående presidenten Trump gjorde häromdagen ett utspel om att USA:s läkemedelspriser måste anpassas till internationell nivå. Det är mycket dåliga nyheter för världens läkemedelsbolag.

ANNONS

Den amerikanska läkemedelsmarknaden är världens i särklass största. Men också den i särklass lönsammaste. Förklaringen framgår av grafen nedan.

Den visar hur genomsnittsåldern har förbättrats de senaste 48 åren relativt till hur sjukvårdskostnaden per individ har utvecklats. Sverige ligger i en väl samlad klunga. Men det är inte det som är intressant utan utvecklingen för USA.

USA har genom att bland annat tillåta högre läkemedelspriser dubbelt så stor sjukvårdskostnad per invånare samtidigt som det inte har avspeglats i högre levnadsålder. Det skiljer ungefär fem år till USA:s nackdel. USA får helt enkelt inte valuta för sina högre kostnader. Snarare tvärtom.

Även om den tillträdande presidenten Biden har sagt sig vilja satsa på sjukvård så är den här anomalin svår att bortse ifrån. Största risken för läkemedelsaktierna är just nu om det kommer lagförslag om lägre läkemedelspriser i USA. Astra Zeneca är en av många aktier som då kommer att falla.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>