Råvaran koppar har fått smeknamnet ”Dr Koppar” eftersom tillgången har visat sig vara en god indikator på ekonomin historiskt. Kopparpriset följs därför nogsamt av makroekonomerna.

Kopparpriset har även visat sig vara en god ledstång för priset på statsskuldsväxlar i USA.

I grafen nedan visar investmentbanken Morgan Stanley hur korrelation mellan koppar (inklusive guld) historiskt har samvarierat med statsskuldsväxlar.

Spridningseffekter

Det är svårt att bortse ifrån att priskvoten för koppar/guld tenderar att leda priset på amerikanska statsskuldsväxlar.

Om inte korrelationen ska brytas torde priset på statsskuldsväxlar öka. Och det ganska rejält. Om kurvorna ska följas åt ska avkastningen stiga från 0,9 procent till närmare 2 procent.

Det är visserligen bara tillbaka till nivån för ett år sedan men det får dramatiska effekter på värdet av statsskuldsväxlar.

ANNONS
ANNONS

Undvik statsskuldsväxlar

Med hjälp av en fallande ränta så tillhörde de lågavkastande men trygga statsskuldsväxlarna en av förra decenniets bästa tillgångsslag.

Det kommer att bli en dålig start på det här decenniet för statsskuldsväxlar om Dr. Koppar har rätt.

Detsamma borde gälla de svenska statsskuldsväxlarna. Det som sker i USA sprider sig allt som oftast till resten av världen.

Läs mer från Investerardygnet >>