Att stimulanserna från världens centralbanker varit den största pådrivande faktorn för uppgången i tillgångspriser sedan pandemiutbrottet har varit ett välkänt faktum på finansmarknaden.

ANNONS

Tillväxten i centralbankernas balansräkningar har korrelerat väl med aktieindex. Nu har allt fler centralbanker annonserat minskade stimulanser.

Från 50 procents tillväxt till noll

Den schweiziska banken UBS har försökt prognosticera hur det här minskade likviditetstillskottet kommer att se ut över tiden. Den blå kurvan avspeglar utfallet hittills.

Den röda streckade kurvan visar prognosen fram till och med utgången av 2023. Redan nästa kvartal väntas tillväxten i centralbankernas balansomslutning falla till noll.

Som mest, under 2020, var tillväxten 50 procent.

Negativ börsreaktion

Men det stannar inte där. Något kvartal senare förväntar sig UBS att centralbankerna kommer att börja krympa sina balansräkningar. Det blir ett intressant test för aktiemarknaden.

Ett negativt likviditetsbidrag från centralbankerna har skett två gånger tidigare sedan millenniumskiftet, 2000 och 2018. Båda gångerna har börsen reagerat negativt. Men då fanns andra investeringsalternativ.

ANNONS
ANNONS

Nu är det ont om den varan.

Relaterade artiklar:

Hur länge till vågar Riksbanken gasa? Dagens PS