Kinas kommunistparti må ifrågasättas för en aggressiv utrikespolitik som skaffat landet ovänner. I mätningar har exempelvis 80 procent av Sveriges befolkning numera en ovilja mot Kina.

ANNONS

Det är högst andel i västvärlden, exklusive Japan. Men det förtar inte det faktum att Kinas styrande politiker varit extremt skickliga på att positionera sig industriellt för framtiden.

Kina kontrollerar 70 procent av tillverkningen

Genom tidig etablering i kombination med statsstöd har kineserna nästan monopol på tillverkning av solceller. Men det finns flera framtidsbranscher där Kina har mutat in ett ointagligt försprång.

Batterier är ett sådant. Enligt analysfirman Benchmark Mineral Intelligence kommer Kina i slutet av decenniet att kontrollera närmare 70 procent av batteritillverkningen (se diagram nedan).

Diktera villkor

Det är ju en utmärkt position när hela världen skall konvertera till batterikrävande elbilar. Inte nog med att marknaden för batterier förväntas mer än fyrfaldigas.

Det ger dessutom Kina en utmärkt plattform för att idka politiska påtryckningar i vad den än vara månde. För att inte tala om möjligheterna att diktera priserna med höga marginaler.

Bättre än USA

I det här perspektivet är det välsignelse att Sverige och Europa har fått upp farten med att bygga egna batterifabriker. Mycket tack vare svenska Northvolt.

Bolaget är en stor del av förklaringen till att Europa faktiskt kommer att uppvisa den bästa procentuella tillväxten inom batteriproduktion de närmaste åren.

Betydligt bättre än i USA. Bara Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer att svara för nästan 10 procent av all batteriproduktion i Europa 2030.

ANNONS
ANNONS

Sedan är Northvolt delaktig i flera andra batterifabriker under uppbyggnad.

Det finns även ytterligare en svenska tillverkare av batterier – Nilar, som har tillverkning i Gävle. Bolaget har dock haft en tuff tid sedan listning på Nasdaq First North. Kursen är ned cirka 70 procent sedan listningen på Nasdaq First North.

Läs mer:

Northvolt bygger ut för 6,6 miljarder. Dagens PS