Nästa år händer det. Då kommer passivt förvaltade fonder att passera aktivt förvaltade fonder i värde på global basis, enligt en analys av investmentbanken BofA.

I Sverige kommer skärningspunkten att ske något senare. Sverige har i internationell jämförelse en låg andel – drygt 20 procent – av passivt ägande.

Styr flödet

Men det hindrar inte att Stockholmsbörsen blir påverkad av utvecklingen indirekt. Värderingen av aktier och branscher sker numer på global basis. Det gäller alltså att hålla koll på vilka strategier inom passiv förvaltning (indexfonder och ETF:er) som får inflöde respektive utflöde.

Det kommer att styra kurserna ännu mer i framtiden. Och det kommer med all säkerhet att medföra värderingsanomalier här och var i ännu större utsträckning än hittills.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>