Stimulanser och pandemins påverkan på ekonomin förenar världens finansmarknader. Inget annat tycks spela någon roll.

ANNONS

Det har inneburit att korrelationen mellan olika tillgångsslag (aktier, råvaror, obligationer etc.) runt om i världen har börjat korrelera mera med varandra.

Enligt investmentbanken J.P. Morgan är det nu den största korrelationen på över två decennier. Ungefär dubbelt så hög korrelation mellan 30 tillgångsslag som det historiska snittet.

Enligt J.P Morgan är det här ett dåligt hälsotecken. Olika tillgångsslag har olika förutsättningar.

Dessutom gör den rådande marknaden det svårare för de stora kapitalförvaltarna att diversifiera sig och reducera risk.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>