“The four most dangerous words: this time is different”. Upphovsmannen till den klassiska strofen är investerargurun John Templeton som grundade Templeton Funds och levererade årligen i snitt 14,5 procent i avkastning under 38 år.

ANNONS

Ett fantastiskt facit som fick bedömare att utse honom till den störste globala investeraren under förra seklet.

Framgångsrik motvallsinvesterare

Templeton utgick från att anomalier i värderingar, vinster och omvärldsfaktorer så småningom normaliserades. Han var en så kallad motvallsinvesterare och en synnerligen framgångsrik sådan. Nu sker förändringar i en sällad skådad fart i näringslivet.

Branscher utsätts för nya affärsmodeller och disruptiv teknik. Vissa branscher, som exempelvis detaljhandeln, tidningar, etc., blir aldrig som förr.

Templeton reagerar

Templeton skulle säkert gått på en och annan mina i dagens aktiemarknad. Men hans käpphäst är ändå värd att påminna om. Information som Templeton säkerligen skulle reagera på är grafen nedan som visar börsindex och index för lastbilstransporter i USA.

Investerargurun tittade på truck index

Transporter med lastbilar svarar för 72,5 procent av alla leveranser i USA och har historiskt varit en bra ledstång för den amerikanska ekonomin och börsen.

Sambandet brutet

De senaste 20 åren har de båda kurvorna följts åt. I samband med pandemin bröts sambandet. Lastbilstransporterna är fortfarande lägre än före utbrottet. Börsen är däremot 30 procent högre. Gapet mellan börsutvecklingen och index för lastbilstransporter är rekordstort.

ANNONS
ANNONS

Skulden till att kurvorna glidit isär ges allmänt till de stora finansiella stimulanserna. De har pressat upp priset på tillgångspriserna, inklusive aktier. Om sambandet skall hållas bör kurvorna mötas igen.

Eftersom lastbilsindexet knappast kan ta sig upp till börsindexets nivåer utan en exceptionell transportboom återstår en anpassning av börsindexet. Alternativt är korrelationen bruten för lång tid. Kanske för evigt.

Vad salig Sir John Templeton ansett om situationen är ganska uppenbart.