Tillgångspriserna har återhämtat sig ovanligt snabbt. Men det är inte exceptionella nivåer och risken för börsfall är liten. Åtminstone om historien är en ledstång.

ANNONS

Den bedömningen gör investmentbanken JP Morgan som har jämfört den nuvarande situationen med utvecklingen under de senaste sex recessionerna. Utgångspunkten för mätperioden är när inköpsindex för tillverkningsindustrin kollapsat och banken har sedan följt en korg av tillgångar (aktier, råvaror, obligationer etc).

Mätperioden omfattar fyra år. Två före och två år efter nedgången. Att döma av historien är återhämtningen i tillgångspriserna nästan helt klar för den här gången.

De kommande två åren blir uppgången marginell. Men framför allt; risken för bakslag får inget stöd i historien.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>