De massiva stimulanserna i USA (cirka 10% av BNP) har medfört att den årliga tillväxten av penningmängden i USA nu uppvisar den högsta tillväxten sedan 1980.

Liknande ökningstal är synliga i resten av världen. Enligt skolboken leder ökad penningmängd till inflationstryck. Dessutom är det troligt att länderna i västvärlden, i spåren av pandemin, plockar hem viktig produktion från Asien till hemlandet.

Den omallokeringen är också inflationsdrivande. Initialt må effekterna av covid-19 med lägre energipriser etc att vara deflationsdrivande men risken är att grunden nu läggs för en betydligt högre framtida inflation.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>