Senaste nytt

annons

Inflation positivt – se riktiga börshotet

Inflation positivt – se riktiga börshotet

Lite inflation är bara bra för aktiemarknaden. Huvudsaken är att realräntan för statsskuldsväxlar fortsätter att vara negativ.

ANNONS

Så skulle man kunna sammanfatta investmentbanken Goldman Sachs matris över inflationen och räntans påverkan på börsen.

Realräntan är viktigast

Goldman Sachs tror att den amerikanska inflationen kommer att fortsätta att stiga men vill avdramatisera effekten genom att sätta den i relation till realräntan (räntan minus inflation) för statsskuldsväxlar.

Enligt bankens modell är det mest optimala rimliga utfallet en inflation i år på 2,6 procent samtidigt som realränta för statsskuldsväxlar är minus 1,1 procent.

Det innebär att den nominella räntan på statsskuldsväxlar är 1,5 procent. I det scenariot skulle indexet S&P500 stiga 32 procent från nuvarande nivå enligt matrisen.

Sämst utfall dagens nivå

Det kan jämföras med det mest ogynnsamma utfallet som, enligt Goldman Sachs, är en inflation på 1,8 procent samtidigt som realräntan på statsskuldsväxlar är minus 0,3 procent.

Om det skulle inträffa tror banken att börsen skulle sluta året på ungefär nuvarande nivå. Goldman Sachs egen prognos för 2021 och 2022 är en indexnivå på S&P500 på 4300 respektive 4600.

Kapitalflöden

Goldman Sachs modell bygger på antagandet om att kapitalflödena är rationella.

ANNONS
ANNONS

Att äga en statsskuldsväxel som ger en real negativ avkastning pressar kapitalet till aktiemarknaden. Och tvärtom.

Läs mer från Investerardygnet >>