Över tiden är det vinsten som till över 90 procent styr aktiekursen i ett företag. Efter de senaste årens bonanza för så kallade tillväxtbolag förväntar man sig att det också avspeglats i högre vinster. Så är dock inte fallet.

ANNONS

Analystjänsten Bloomberg har jämfört tillväxtbolagens vinster och förväntningar på global basis med övriga bolag (värdeaktier) och konstaterar att vinsterna har utvecklats likadant de senaste 18 åren.

Att kurserna för tillväxtbolag i världen har fördubblats jämfört med värdebolag under de senaste två decennierna förklaras alltså helt av så kallad multipelexpansion – att marknaden värderat upp varje vinstkrona.

Här spelar naturligtvis en lägre ränta den största rollen. Den lägre räntan trycker ned avkastningskravet vilket medför att framtida vinster blir mer värda i nutid. Inget tyder i närtid på att räntan skall stiga, men om så blir fallet, kanske beroende på att statsskulder skall inflateras bort, är fallhöjden således betydande för tillväxtbolagen.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>