Att kapitalflödena till ESG-investeringar boomar är lätt att förstå. Avkastningen i företag som värnar miljön och samhället med mera är högre än för andra företag. Det gäller även under börsoro.

Första kvartalet var inget undantag. En sammanställning från investmentbanken UBS visar att samtliga index för ESG-bolag utvecklades bättre än för marknaden som helhet. För det bästa ESG-indexet var avkastningen hela 2,6 procentenheter bättre under kvartalet.

Står sig skillnaden året ut innebär det en överavkastning på över 10 procentenheter på helårsbasis. Det är mycket.

ANNONS
ANNONS
Läs mer från Investerardygnet >>