Telekomoperatörer, läkemedels- och försäkringsbolag. Där har ni branscherna som på världsbasis i princip har samma värdering, mätt som vinstmultipel, jämfört med snittet under de senaste 15 åren.

ANNONS

Det visar en sammanställning av analystjänsten Macrobond och banken SEB. Om man är generös kan det även hävdas att livsmedelsbolag och banker värderas på historiska P/E-tal.

Historiskt högt

Alla andra branscher värderas nu i varierande grad till en väsentligt högre vinstmultipel. I genomsnitt är värderingen hela 40 procent högre.

Det är inte undra på att investerare oroas över dagens höga värderingar när referensramen är så pass mycket lägre.

Dyra teknologibolag

Framför allt borde värderingarna för mjukvaru- och teknologibolag mana till eftertanke. De har vinstmultiplar som är nästan 80 procent högre än det historiska snittet.

Det har varit vinnarbranscher på börsen de senaste åren och gynnats av en låg ränta.

En nypa salt

Servicebolag riktade mot slutkonsument liksom detaljhandel visar på den största avvikelsen mot historisk värdering.

Men här får siffrorna tas med en nypa salt. Detaljhandelsbolag har haft ett synnerligen tufft 2020 med stängda butiker. Det har påverkat vinster och medfört en konstlad vinstmultipel.

Bottenfiske

Samma sak med servicebolagen. Här återfinns bland annat hotell, flyg och restauranger. Vinstprognoserna för 2020 är inte representativa.

ANNONS
ANNONS

Likaså bör bilbolagens värderingar också justeras.

Bilförsäljningen förväntas falla med 15 procent i år. 2021 spår marknaden en lika stor ökning. Justerat för några missvisande värderingar ger den här den grafen ändå en bra indikation på var man skall bottenfiska om man tror på en sektorrotation på börsen.


Läs mer från Investerardygnet >>