Trots att räntan på obligationsmarknaden har tickat upp den senaste tiden är det fortfarande klar övervikt för negativ ränta på statsobligationer med kort löptid i västvärlden. Det är faktiskt bara USA av de större länderna som har en positiv ränta för statsobligationer med löptid på sex månader. 

ANNONS

Ju kortare löptid desto lägre ränta. Signalen till den finansiella marknaden är att det makroekonomiskt ser mörkt ut i det korta perspektivet.

Sverige är en av nio länder som har negativ ränta på 10-åriga statsobligationer. Värt att notera är att såväl Finland som Danmark har ännu lägre ränta än Sverige.

Mest anmärkningsvärt är att Schweiz har en negativ ränta på sin utgivna 50-åriga statsobligation.

Ur aktiemarknadsperspektiv är det alltså fortfarande stora summor som borde lämna tillgångar med negativ avkastning och söka sig till aktier.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>