Embracer, Nibe, Balder och New Wave. Det är en kvartett vinnaraktier som har förutsättningar att utvecklas bättre än börsen som snitt i framtiden.

ANNONS

Åtminstone om man får tro konsultfirman Bain & Company som i tio års tid har forskat i varför vissa bolag blir mer framgångsrika än andra.

Ikea bra exempel

Slutsatsen är att entreprenörsledda företag, där grundaren fortfarande sitter som VD, visar den bästa utvecklingen över tiden. Men det kan också räcka om grundaren är verksam och aktiv i styrelsen eller att en så stark kultur har implementerats att den överlever även utan grundaren.

Bain exemplifierar det sistnämnda med kulturen inom Ikea.

Små detaljer

Överlag är det bara en tiondel av börsbolagen som lyckas bibehålla lönsam tillväxt över ett decennium. Entreprenörsledda företag är överrepresenterade i den gruppen.

Anledningen är att grundarledda företag, enligt Bain, i större utsträckning har skapat en kultur med handfasta processer hur man arbetar. I synnerhet gäller det betydelsen av till synes små detaljer.

Engagemang viktigt

Det största avvikelsen mot andra företag är, enligt Bain, motivationen hos de anställda. I snitt känner bara 13 procent av anställda i världen personligt engagemang med sitt jobb.

Studier visar att engagerade medarbetare är 3,5 gånger mer kapabla att lösa ett problem. Och det är här som entreprenörsledda företag sticker ut i mängden.

300% bättre avkastning

I pengar räknat får det här stor betydelse. I grafen nedan är kursutvecklingen för grundarledda företag (blå linje) jämförd med börsindex.

ANNONS
ANNONS

Skillnaden är över 300 procent (3,1 ggr) under 25 år. Det är för stor avvikelse för att vara en tillfällighet.

Läs mer från Investerardygnet >>