EU:s medlemsländer kring Medelhavet (även kallat vitlöksbältet) har milt sagt underpresterat i ekonomiska termer under de senaste decennierna. Men det finns en ekonomisk disciplin där de vinner år efter år: bidrag. Fördelningen av EU:s återhämtningsfond befäster den här bilden. 

ANNONS

Relativt sett är Grekland den största vinnaren där bidraget från EU:s återhämtningsfond motsvarar 8 procent av BNP. I andra änden återfinns Tyskland och Holland som åderlåts på en summa motsvarande cirka 2 procent av BNP. Sverige är inte med i sammanställningen men utfallet torde vara i nivå med de två sistnämnda länderna.

Räknat i absoluta pengar (som framgår av diagram 2) toppar Italien och Spanien listan. De erhåller ungefär 60 miljarder euro var. Det kommer rimligtvis att gynna bolagen som är etablerade i medelhavsländerna eller har stor exponering mot de här länderna.

Men det kanske inte är rådigt att göra några större omallokeringar av aktie- eller fondportföljerna. Regionen har inslag av att vara återfallsförbrytare när det gäller ekonomisk disciplin. 

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>