Investmentbolag börjar alltmer bli ett alternativ för privatpersoner. De utgör en bra riskspridning och i regel utvecklas investmentbolagen bättre än börsen.

ANNONS

Den förvaltningsavgift som man kan räkna fram för de större investmentbolagen är dessutom betydligt lägre än för vanliga aktiefonder.

I Investors, börsens största investmentbolag, fall ligger den exempelvis på marginella 0,09 procent. Den avgiften kan inte ens de billigaste indexfonderna konkurrera med.

Rabatt på substansvärdet

Dessutom är investmentbolagen ”lätta” att förstå värderingsmässigt. Varje kvartal redovisas ett substansvärde per aktie som varje investerare kan sätta i relation till rådande kurs.

I snitt är rabatten 6–7 procent. I vissa fall en premie mot substansvärdet.

Innehaven viktigare

Rabatten står i dock, visar en analys av banken DNB, felaktigt i fokus. Det är inte den som investerarna ska förhålla sig till utan innehaven som investmentbolagen äger.

DNB visar i en empirisk studie att substansvärdet över tiden till 81 procent bestäms av utvecklingen i innehaven. Rabattens betydelse på 19 procent är i sammanhanget marginell.

ANNONS
ANNONS

Det krävs alltså lite mer analysarbete för de som vill bli framgångsrika investerare i investmentbolagen. Det kan vara välinvesterad tid.

Läs mer från Investerardygnet >>