Senaste nytt

annons

Därför väntar uppköpsvåg på börsen

Därför väntar uppköpsvåg på börsen

Produktiviteten har förbättrats väsentligt. Och det kommer att bli den bestående positiva effekten av pandemin. I övrigt är det mest negativa effekter som hänger kvar.

ANNONS

Det visar en färsk undersökning som europeiska centralbanken ECB har genomfört.

I studien har företagsledare för de 72 ledande företagen i Europa (Volvo, ABB och Astra Zeneca torde vara med) tillfrågats om ett antal variabler (se tabell) och huruvida de ser att de ökar respektive minskar.

Ökad produktivitet

Det positiva är att 60 procent av företagsledarna bedömer att pandemin har medfört en förbättrad produktivitet.

Orsaken är främst hemarbete och ökad digitalisering.

Uppskattningen är att hemarbete har förbättrat effektiviteten. Inte tvärtom.

ANNONS
ANNONS

Därför bedömer hela 75 procent av företagen att det kommer att bli mer hemarbete framöver. Vidare tror 25 procent av företagen att affärsresandet permanent kommer att flyttas över till digitala möten.

En bieffekt förväntas också bli att antalet anställda minskar. Sammantaget leder det till att tre fjärdedelar av företagen tror att bolaget i framtiden kommer att bli mer motståndskraftigt för svängningar i ekonomin och efterfrågan.

Lägre priser

Men företagen tror också på en hel del mindre bra kvarhängande effekter av pandemin.

Visserligen finns det företagsledare som tror på ökad efterfrågan men det är fler (30 %) som bedömer att försäljningsvolymerna kommer att bli lägre framöver.

Likaså är det fler som estimerar att priserna faller än går upp. Ett resultat av de förväntade förändringarna är att företagsledarna bedömer att utvecklingen kommer att tvinga fram en ökad konsolidering.

ANNONS
ANNONS

Det betyder uppköp och sammanslagningar, varav en del rimligtvis kommer att ske på börsen.

Läs mer från Investerardygnet >>