Det tycks nu inte finnas någon hejd på investerarnas optimism till börsen. Nettoinflödet till aktiemarknaderna är fortsatt på rekordnivåer. Det första halvåret 2021 är det starkaste någonsin, enligt en flödesanalys från investmentbanken BofA.

ANNONS

5 000 miljarder kronor till aktiemarknaden

Banken har räknat på det globala nettoinflödet till aktiemarknaden och dragit ut trenden på helårsbasis. Enligt den beräkningen kommer det att flöda in över 5 000 miljarder kronor till aktiemarknaden i år, vilket utgör ungefär en 0,5 procent av börsvärdet totalt i hela världen.

Överraskande tidpunkt

Det här är goda nyheter för alla aktieägare. Det är flödet som de facto styr börsen. Så länge det här flödet fortgår kan inget stoppa aktiemarknadens fortsatta uppgång. Dock kan flödesrekordets tidpunkt ses lite överraskande.

Såväl räntan som inflationen är uppåtgående samtidigt som nedtrappningen av stimulanserna börjar om ett halvår. Aktiemarknaden brukar vara snabb att diskontera sådant.

Flöden enligt Bank of America

Stimulanser

Men det är väl just stimulanserna, som under innevarande år når sitt crescendo, som sannolikt är huvudanledningen.

ANNONS
ANNONS

Centralbankerna världen över, i synnerhet den japanska och schweiziska, köper ju också aktier.