I så gott som alla mätningar där kvinnliga investerare på börsen ställs mot män avgår kvinnorna med segern. Marginalen i avkastning brukar var 1 till 2 procentenheter per år. Och det ger stor effekt över tiden med ränta på ränta.

ANNONS

Förklaringen brukar vara att kvinnor tar mindre risk i investeringarna, vilket visat sig vara en vinnande strategi. En annan orsak är att kvinnor, enligt en färsk undersökningen från MagnifyMoney.com i grafen nedan, visat sig vara mera skeptiska till aktiemarknaden än män.

Medan majoriteten av män hyser stort eller hyggligt förtroende för börsen intar kvinnliga förvaltare en sund skepticism till aktiemarknaden. Det är sålunda bara för manliga förvaltare att bli lite mer misstänksamma i allmänhet om de ska leverera avkastning i nivå med kvinnliga diton.

Läs mer från Investerardygnet >>

ANNONS
ANNONS