Dagens PS

Därför är det dags att se över portföljen

Byt ut tillväxtaktier mot värdeaktier, råvaror och fastigheter. Det är några förändringar i aktieportföljen som bör göras om det blir mera inflation i ekonomin.
Allt fler investmentbanker börjar nu råda kunder att förbereda sig inför en högre inflationstakt i USA. Och det som sker i USA brukar sprida sig vidare på de globala marknaderna. (Foto: Pixabay)
Investerardygnet
Investerardygnet
Uppdaterad: 28 dec. 2020Publicerad: 29 dec. 2020

Byt ut tillväxtaktier mot värdeaktier, råvaror och fastigheter. Det är några förändringar i aktieportföljen som bör göras om det blir mera inflation i ekonomin.

ANNONS
ANNONS

Det kan tyckas prematurt att tala om inflation i Sverige när Riksbankens nuvarande problem snarare är en för låg inflation.

Men allt fler stora investmentbanker världen över börjar nu råda kunderna att förbereda sig för högre inflation.

Fed är orsaken

Det investmentbankerna lutar sig mot är att den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) nyligen höjde ribban för vilken inflation som ska tillåtas utan att räntan höjs.

Tolkningen är att Fed kommer att tillåta och rent av understödja en högre inflation. Och det som sker i USA brukar fortplanta sig till resten av världen. Sverige i synnerhet. Om det scenariot infaller kräver det förändringar i portföljen om man ska hänga med.

Bonanzan i tillväxtaktier över

En högre inflation gynnar nämligen helt andra tillgångsslag än vad som varit fallet under de senaste decennierna som präglats av fallande inflation och lägre räntor.

Investmentbanken BofA visar i diagrammet nedan att deflationsgynnade tillgångar levererat nästan trefaldigt högre avkastning sedan 1990 jämfört med tillgångar som mer gynnas av högre inflation. Tillväxtaktier är den kanske mest utpräglade vinnaren under de senaste tre decennierna.

ANNONS

Undvik obligationer

Men det finns flera tillgångsslag som ska undvikas, enligt BofA.

Obligationer i alla dess former bedöms förlora om inflationen tar fart. Detsamma gäller aktier i allmänhet med undantag för banker, fastigheter, råvarubolag och värdeaktier, som brukar ha lättare att kompensera för inflation.

Om vi får ett förändrat inflationsklimat är det alltså ett totalt skifte i vilka sektorer som kommer att vara draglok på börsen. Även om det dröjer är risken att aktiemarknaden börjar diskontera förändringar i förtid.

Läs mer från Investerardygnet >>

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS