Lockelsen att investera i nästa Klarna, Northvolt eller Google verkar inte ha några gränser. Förra året pumpades det in över 6 000 miljarder kronor i världens alla startups. Bubbelvarning frågar sig erfarna investerare.

ANNONS

Det var nästan en dubblering från 2020 och ett rekord i alla avseenden. Den största såväl relativa som absoluta ökningen sedan sekelskiftet.

Och det samtidigt som konjunkturen börjar sakta in. Det visar färsk statistik från amerikanska Crunchbase.

Källa: Crunchbase

Europa växer fortare

För att sätta investeringarna i perspektiv är det en 10-faldig ökning jämfört med 2011 och summan är större än Sveriges hela BNP.

Som vanligt är det USA som dominerar men Europa har ryckt upp sig. Tillväxten i investeringar i Europa var hela 159 procent under 2021 och andelen av kakan har vuxit från 13 till 18 procent sedan 2012.

Voi senaste svenska unicorn

Förra året var det framför allt Tyskland som förbättrade Europas statistik. Men även Sverige bidrog (se graf nedan).

Källa: Crunchbase

När Klarna och Northvolt gör kapitalrundor får det effekt. Sverige är fjärde störst i Europa efter Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Den senaste Unicorn i Sverige (ett marknadsvärde över 1 miljard dollar) är för övrigt, enligt Crunchbase, elskoter-operatören Voi.

Avkastning över 20 procent

Att pengarna dras till venture capital (som investeringar i startups kallas) har delvis sin förklaring i historisk avkastning. Det har varit det tillgångsslag som – frånsett Bitcoin – haft den bästa avkastningen (över 20 procent årligen) under det senaste decenniet.

Stora pensionsförvaltare och kapitalförvaltare har styrt om pengar från börsen och obligationsmarknaden till alternativa investeringar, dit venture capital räknas.

ANNONS
ANNONS

Bubbelvarning

Huruvida kapitalet som investerades i fjol kommer att nå samma avkastningsnivå är mer osäkert. Konkurrensen har ökat bland investerarna om objekten vilket avspeglats i höga värderingar.

Kursnedgången på börsen har än så länge inte avspeglat sig i prissättningen för onoterade bolag. Det här kan vara en bubbelvarning.

Relaterade artiklar:

Varning för falskt börsrally. Dagens PS