När centralbankernas stimulanser avtar befarar många prognosmakare att börskurserna vänder nedåt.

ANNONS

Värderingen på aktiemarknaden bedöms vara konstlat hög på grund av all likviditet. Men det finns en motverkande faktor som kan utgöra aktiemarknadens största sparkapital.

Enligt analystjänsten Bloomberg är nu marknadsvärdet av alla obligationer (statliga, kommunala, företag) som ger en negativ avkastning nu över motsvarande 150 000 miljarder kronor. Det är ett nyslaget rekord sedan en vecka tillbaka. Summan är gigantisk och motsvarar över en fjärdedel av världsbörsernas samlade värde.

Att investera i en obligation där man varje år får betala för att äga värdepappret känns inte rationellt. Vissa investerare är förvisso på grund av lagstiftning tvungna att äga obligationer men långt ifrån alla. Och det är här möjligheten till ett kraftigt flöde från obligationsmarknaden till aktiemarknaden finns.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>