”Cash is king”, det vill säga stor kassa prioriteras. Råvaror och hälsovårdsaktier är favoriter medan aktier, och teknologiaktier i synnerhet, ratas.

ANNONS

Så ser positioneringen ut jämfört med det historiska snittet för världens största kapitalförvaltare i investmentbanken BofA:s senaste junimätning.

Riggade för recession

Det är en över- och undervikt av portföljerna som vittnar om en dyster syn på världsekonomin den närmaste tiden. Den tycks riggad för att kunna möta en lågkonjunktur eller recession.

Det enda som förvånar i det scenariot är att inte övervikten i energiaktier är större. Energiaktier har ju, jämte råvaror i allmänhet, historiskt varit det bästa skyddet i recessionstider.

Måhända är den tiofaldiga uppgången i olja på kort tid något avskräckande.

Cash is king prioriteras medan aktier ratas
Källa: BofA

Ansträngd USA-värdering

Värt att notera är också att förvaltarna ryggar mer för amerikanska aktier relativt Europa och tillväxtländer. USA-börserna brukar klara sig bättre under ekonomisk oro jämfört med bland annat Europa.

Här bedömer kanske investerarna att värderingsskillnaden, till USA:s favör, börjar bli alltför ansträngd.

Cash is king

Det här ger också en fingervisning om var man skall köpa eller sälja när väl börsoron bedarrar. Teknologiaktier kommer att komma tillbaka i sinom tid.

ANNONS
ANNONS

Nasdaq har fallit med över 30 procent i år. ”Cash is king” i år men det kommer det inte vara för alltid.

Relaterade artiklar:

Börsens värsta halvår på 90 år. Dagens PS