För två veckor skrev Investerardygnet en artikel om att aktiemarknaderna i Europa stod inför en uppgång. Kapitalflödet till de europeiska börserna hade just slagit rekord samtidigt som värderingen på en del nyckeltal bara var hälften jämfört med motsvarande i USA.

ANNONS

Aktiestrategerna på finansmarknaden tycktes vara ense. Det var dags för Europa. Men det var då. Innan invasionen i Ukraina. Nu är bilden den omvända.

Negativt flödesrekord

Enligt investmentbanken BofAs statistik över flödena till och från börserna så var det i förra veckan rekord.

Aldrig tidigare har så mycket pengar – 70 miljarder kronor – netto tagits ut från de europeiska aktiemarknaderna under en enskild vecka.

Och det här utflödet är specifikt för Europa. Något liknande mönster går inte att se på andra marknader. Ryssland är exkluderat eftersom börsen varit stängd.

Investerare flyr Europa
Källa: Bank of America

USA är säkrare än Europa

Orsaken är naturligtvis Rysslands invasion av Ukraina, och risken för spridningseffekter. Då är USA en mycket säkrare hamn.

För de bolag som är noterade på S&P500 emanerar cirka 75 procent av intäkterna från USA. Att Stockholmsbörsen utvecklats så svagt beror sannolikt på att företagen är så exportberoende.

Påverkar värderingen

Om ingen dramatiskt händer i Ryssland finns risken att investerare kommer att rata Europa för lång tid framöver.

ANNONS
ANNONS

Det påverkar även flödena och därmed värderingen av Stockholmsbörsen.

Relaterade artiklar:

Svenska bolag exproprieras av desperat Putin. Dagens PS