Det oroas en hel del hos myndigheter, politiker och ekonomer över de skenande huspriserna i landet. Förslagen är flera om hur prisutvecklingen skall dämpas.

ANNONS

Men det är ett internationellt fenomen som är svårt att tygla. Det visar en husprisanalys av investmentbanken BofA.

Negativ prisutveckling några år framöver

Enligt BofA är världen nu inne i den fjärde starka prisstegringen för hus sedan 1970. Den förra uppgångsfasen avslutades 2007. Huspriserna följer samma kurva som andra tillgångspriser.

Om mönstret skall följas, och BofA:s analys är korrekt, finns det risk för en negativ prisutveckling under några år framöver.

Prisökning lägre i Sverige än i USA

BofA har exemplifierat sin analys med prisstatistik från USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Kanada. Skalan är logaritmisk. Sveriges prisutveckling på bostäder sticker inte ut. I exempelvis USA har huspriserna stigit med 24 procent de senaste tolv månaderna.

I Sverige har villor ökat i pris med 20 procent och bostadsrätter med 13. Även i ett tioårsperspektiv har prisutvecklingen i Sverige faktiskt varit lägre än i just nämnda USA.

ANNONS
ANNONS

Om BofA får rätt i sin analys kommer snart problemet vara fallande och inte stigande bostadspriser. Men eftersom prisuppgången har varit mindre i Sverige kan vi hoppas att nedgången också blir mindre.

Negativ utveckling för huspriserna
Källa: Bank of America