Vill du som småsparare göra goda investeringar ska du inte inspireras för mycket av stora grabbarnas (investerares) agerande på börsen.

ANNONS

Det visar en sammanställning över när marknaden har varit som mest positiv i termer av uteliggande köp- och säljoptioner. Det finns fyra extrema tillfällen sedan 2017 och de har åtföljts av kraftiga börsfall.

Senast det hände var i februari i år. Då var värdet av utställda köpoptioner nästan dubbelt så stort som värdet av utställda säljoptioner. Stjärninvesteraren Warren Buffett har sagt att man som investerare ska vara försiktig när andra är giriga och aktiv när andra är försiktiga. Det finns all anledning att följa det rådet.

ANNONS
ANNONS
Läs mer från Investerardygnet >>