Lyssna inte på tesen att man inte blir lycklig av pengar. Det finns vetenskapliga bevis på motsatsen. Det är de två ekonomiprofessorerna Betsey Stevenson och Justin Wolfers som mätt förnöjdheten bland invånarna i 13 länder i relation till inkomstens storlek.

ANNONS

I alla länder finns en klar korrelation mellan nivån på inkomsten och upplevd tillfredsställelse. Ju högre inkomst desto större förnöjdhet.

Det finns heller ingen tydlig avtagande glädje vid högre inkomster. Åtminstone inte i de inkomstskikt som mätts.

Tyskland och Ryssland konkurrerar om den skarpaste lutningen och korrelationen. Nigeria och Brasilien uppvisar den svagaste lutningen.

Det finns naturligtvis andra aspekter som spelar in som kommer med högre inkomster. Men att man blir lyckligare av pengar är svårt att bortförklara.

 

ANNONS
ANNONS

 

 

 

 

 

 

 

ANNONS
ANNONS

 

 

 

 

Läs mer från Investerardygnet >>