Frågan är om inte utbildning är den bästa investeringen trots allt.

ANNONS

Statistiken för USAs arbetsmarknad visar hur antalet arbetsplatser har utvecklats sedan 2008 fördelat på utbildningsnivå. Vinnare är de som tagit en högskoleexamen.

Efterfrågan på högskoleutbildade personer visar en tillväxt på 35 procent. Arbetstagare med lägre utbildningsnivåer har däremot sett en negativ utveckling.

Under vårens virusutbrott med nedstängda ekonomier är det just de lågutbildade som blivit av med jobben. Medan effekterna på arbetsmarknaden för högutbildade knappt är märkbar så har 20 procent av de lägst utbildade blivit av med jobben. Ju lägre utbildning desto sämre utfall.

En högskoleutbildning framstår i det perspektivet som en mycket bra investering.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>